Tarieven

  • Begeleiding Nederlands en rekenen                 € 35,- per uur
  • Examentraining Nederlands en rekenen         € 35,- per uur
  • Studiebegeleiding                                                  € 25,- per uur
  • Specifieke leervragen                                           Op aanvraag

Werkwijze

In de intake met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) wordt in kaart gebracht wat de wensen en de behoeften zijn. Afhankelijk daarvan maken we afspraken over de doelstellingen en de planning van het traject. Er worden één of meerdere lessen ingepland.

Regelmatig doe ik verslag aan de ouders indien dit wenselijk is. Waar nodig neem ik in overleg met de leerling/ouders contact op met de school. In het dossier wordt bijgehouden wat er tijdens de begeleiding aan de orde komt en hoe de voortgang is.
Gedurende het hele traject houd ik contact via WhatsApp of e-mail.

Ik geef begeleiding op afspraak, zowel in de avonduren als in de weekenden. In overleg geef ik ook begeleiding in vakanties. Begeleiding kan bij mij thuis of bij de leerling thuis gegeven worden. Bij begeleiding buiten Nijmegen worden reiskosten in rekening gebracht.

Voor maatwerktrajecten t.b.v. het bedrijfsleven wordt een offerte opgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de contactpagina.