Diensten

Studievaardigheden

Ik help de leerling met de onderstaande vragen:

  • Hoe leer ik alles en hoe zorg ik ervoor dat ik de stof onthoud?
  • Hoe schrijf ik mijn huiswerk goed op? Wanneer moet ik leren?
  • Wat moet er morgen af en wat moet er de komende periode allemaal gebeuren? Hoe bereid ik mijn toetsweek/mijn examen voor?
  • Hoe maak ik aantekeningen? Hoe vind ik de hoofdzaak van een alinea?
  • Hoe kan ik de geleerde stof samenvatten?
  • Hoe maak ik een verslag?

Bijles Nederlands en rekenen

Bij de vakken Nederlands en rekenen sluit ik aan bij wat de leerling al weet en werken we samen toe naar wat de leerling moet kennen en kunnen. We werken hiaten weg zodat de leerling weer zelfstandig verder kan.

Examentraining Nederlands en rekenen

Heel gericht oefenen voor bijv. het examen Nederlands gebeurt in de examentraining Nederlands. Er wordt gewerkt aan de hand van oefenexamens waarbij aandacht wordt besteed aan hoofd- en bijzaken, moeilijke woorden, verwijswoorden, onderlinge relaties tussen alinea’s etc.

In de rekentraining gaat de leerling aan de slag om op het gewenste 2F- of 3F- niveau te komen voor  het rekenexamen. Hierbij worden aan de hand van oefenexamens alle rekendomeinen doorgenomen en wordt er, waar nodig, extra uitleg gegeven.

Beide trainingen zijn een gedegen voorbereiding op de examens, waardoor de kans op goede resultaten vergroot wordt. Binnen de trainingen wordt aandacht besteed aan algemene vaardigheden die bij alle examens van pas kunnen komen.

Specifieke leervragen

Ik bied ondersteuning bij het maken van een profielwerkstuk, het voorbereiden van een presentatie, het voorbereiden op de pabotoetsen Nederlands en rekenen, etc.
NT2-onderwijs aan anderstaligen behoort eveneens tot mijn mogelijkheden. Dit kan individuele ondersteuning zijn of maatwerk in kleine groepen.

In overleg verzorg ik voor organisaties en bedrijven trainingen op maat, zoals workshops spelling, stijl en grammatica of zakelijk schrijven. Deze worden in overleg met de opdrachtgever ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de contactpagina.